( فردا روز ناگزير است ، روز کارزار با اراده والا! )

فردا رای می دهم.
فردا رای می دهم ، نه به خاطر گل روی!! هشت سال فرصت سوزی ، نه به خاطر امید واهی دوباره و ...
فردا رای می دهم .
فردا رای می دهم ، تا نه بگویم بر پوپولیسم ، تا تو دهنی باشد بر حماقت ها تا فریادی باشد بر این همه سكوت در برابر توهین و تحقیر ، تا ...
فردا بین بد و بدتر انتخاب خواهم كرد ، ولی این بار با آغوش باز بر می گزینم ، خسته شده ام از هر سال دریغ از پارسال .
فردا روز ناگزیر است .
فردا با اراده الاه! می جنگم . با امداد های! غیبی خواهم جنگید . فردا روز كارزار بین شر! و شر! است . فردا خواهم جنگید . با یك رای . با یك تكه كاغذ در برابر اراده والا! خواهم ایستاد .
شاید فردا روز ما باشد . فردا می تواند روز ما باشد .

/ 2 نظر / 18 بازدید
رز صورتی

خوب برو رای بده چرا اینقدر داد میکشی تو رای بدی صدتا نه هزارتا هم مثل تو رای بدن وضع همینه که هست ولی اگر رای ندی ممکنه که باز هیچ اتفاقی نیفته ولی حداقل با این کارت نشون دادی که موافق با این سیستم نیستی فقط بخاطر وجدان خودت وجدانی که با وجود این همه ظلم و ستمی که به ما میکنند نمی تونه بره پای صندوقاشون و مهر تاییدی به انتخاباتشون بزنه تو به هر کسی رای بدی یعنی به این نظام رای دادی خود دانی

رضا

خوب برادر فكر نمي كنيد تسليم تسليمه و چه به بد وچه به بدتر ؟! نفس تسليم ازانسان بعيده انساني كه خداوند به او اراده تغييرداده است . تغيير بدي به نيكي نه تغيير بدتر به بد !!!!!!!! خوب شايد اينهم از پديده هاي نوظهور حكومت آخوندي است كه سطح فرهنگ ما را آنقدر پايين كشيده اند كه فرهنگ تسليم گريبانگير جوانان برومند اين آب وخاك هم شده است . بسيار متاسفم ...