( عمو هيولا کی نوبت خودت می رسه ؟! )

مرسی عمو هیولا كه كابوس بچگی هام رو كشتی !!
اما عمو هیولا كی نوبت خودت می رسه ؟!
كی قراره دیو انتقام در درون آدمها بمیره ؟
كی قراره خون با خون شسته نشه ؟
كی قراره یه آدم با مردن یه آدم خوشحال نشه ؟
كی می رسه روزی كه آدم ، آدمی رفتار كنه ؟


این بیت شعر كه گویی از سعدی باشه هم در باب مرگ صدام دست به دست داره تو مسنجر ها می چرخه :
گر عدو بمیرد جای شادمانی نیست / كه زندگی ما نیز جاودانی نیست

/ 1 نظر / 21 بازدید
ساسان

جای خوشحالی دارد ولی... وبلاگ عکس خرم آباد به روز شد